Waar vind ik de premiekorting voor jongere werknemers terug in de aangifte loonheffingen: collectief?

In 2014 wordt de premiekorting voor jongere werknemers op de afdruk 'Aangifte loonheffingen: Collectief' geplaatst in rubriek 2h, de 'Premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemers'. Deze rubriek vindt u onder '2 - Premies Werknemersverzekeringen'.

Vanaf 2015 wordt hier een aparte rubriek voor gebruikt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.